Odpovědnost za obsah:

 

KUNERT Mobilheime GmbH

Ebereschenweg 23

03149 Forst

Telefon: 03562 4897 210

E-mail: info(at)kunertmobilheime.de

 

Manažer:

Robert Wójcik


Obchodní rejstřík Chotěbuz HRB 12804 CB

DIČ 056/112/02999

DIČ  DE310232569

 

Zřeknutí se:

Vynakládáme veškeré úsilí, aby nabídka byla bezchybná a aktuální. Za správnost informací však nelze poskytnout žádnou záruku. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody a nevýhody vyplývající z používání stránek, zejména z informací, údajů a dalších podrobností.

Autorská práva a ochranné známky:

Veškerý obsah webových stránek www.kunertmobilheime.de podléhá autorským právům společnosti KUNERT. Jakékoli použití (i ve výňatcích nebo v upravené podobě) textů, grafiky, obrázků, souborů a sbírek odkazů je povoleno pouze s výslovným písemným souhlasem.
Značky, které se mohou objevit na webových stránkách, jsou uvedeny pouze pro informační účely a jsou majetkem jejich vlastníků.

Vysvětlení:

Tímto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu stránek, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů z této stránky. Vyjádření názorů a/nebo faktická tvrzení reprodukovaná na odkazovaných stránkách jsou výhradní odpovědností příslušného autora (autorů).  Na obsah těchto stránek nemáme žádný vliv. Pokud se dozvíme o obsahu stránek, který porušuje platné zákony, slušnost, zvyky nebo morálku, okamžitě odstraníme odkazy na tyto stránky.

Poznámky k používání údajů:

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše údaje budou spravovány zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy. Informace, které nám poskytnete, používáme ke zpracování vašeho požadavku a k tomu, abychom vás v budoucnu informovali o našich produktech a službách. Za tímto účelem ukládáme vaše osobní údaje a další informace obsažené ve vaší žádosti. Pokud si již nepřejete dostávat informace, zašlete prosím e-mail na adresu: info(at)kunertmobilheime.de

V souvislosti s vaším přístupem jsou na našich serverech uloženy údaje z bezpečnostních důvodů, které mohou umožnit identifikaci (například IP adresa, datum, čas a zobrazené stránky). Neexistuje žádné osobní vykořisťování. Vyhrazujeme si právo statisticky vyhodnocovat anonymizované datové sady.